Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Phân loại Phương Trình Hoá Học

Advertisement

5KClO3 + 6P → 5KCl + 3P2O5

Nhiệt độ: nhiệt độ

NaOH + H3PO4H2O + NaH2PO4

Không có

(NH2)2CO + H2O → (NH4)2CO3

Không có

Advertisement

Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132


Lượt tải về: 72625

Đề thi thử môn Hóa học mã đề 132.

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

Không có

Ca3(PO4)2 + 3H2SO43CaSO4 + 2H3PO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 02:39:44am