Bảng Một Số Nguyên Tố Hoá Học - Lớp 8 - Cập nhật 1685625219

Bảng nguyên tố được dùng nhiều nhất trong chương trình lớp 8

Advertisement

Quy ước

(Trong bảng các nguyên tô phi kim in chữ màu xanh, trong số đó có heli, neon, agon là nguyên tố khí hiếm. Các nguyên tô kim loại in chữ màu đen)

Chú thích

- Khi liên kết với nguyên tử H và kim loại, nguyên tô phi kim chỉ thể hiện một hoá trị và là hoá trị ghi ở đầu

- Những tên nguyên tô như cacbon, clo... có nguồn gốc từ lên tiếng La-tinh (carboneum, chlorum...). Tên tiếng La-tinh của lưu huỳnh là sulfur...

Số Proton Tên Nguyên Tố Kí hiệu hoá học Nguyên tử khối Hoá Trị
1 Hidro H 1 1 Xem thêm
2 Heli He 4 Xem thêm
3 Liti Li 7 I Xem thêm
4 Beri Be 9 2 Xem thêm
5 Bo B 11 III Xem thêm
6 Cacbon C 12 IV, II Xem thêm
7 Nitơ N 14 III, II, IV Xem thêm
8 Oxi O 16 II Xem thêm
9 Flo F 19 I Xem thêm
10 Neon Ne 20 Xem thêm
11 Natri Na 23 I Xem thêm
12 Magie Mg 24 II Xem thêm
13 Nhôm Al 27 III Xem thêm
14 Silic Si 28 IV Xem thêm
15 Photpho P 31 III, V Xem thêm
16 Lưu Huỳnh S 32 II, IV, VI Xem thêm
17 Clo Cl 35,5 I,... Xem thêm
18 Agon Ar 39,9 Xem thêm
19 Kali K 39 I Xem thêm
20 Canxi Ca 40 II Xem thêm
.
24 Crom Cr 52 II, III Xem thêm
25 Mangan Mn 55 II, IV, VII Xem thêm
26 Sắt Fe 56 II, III Xem thêm
29 Đồng Cu 64 I, II Xem thêm
30 Kẽm Zn 65 II Xem thêm
35 Brom Br 80 I... Xem thêm
47 Bạc Ag 108 I Xem thêm
56 Bari Ba 137 II Xem thêm
80 Thuỷ Ngân Hg 201 I, II Xem thêm
82 Chì Pb 207 II, IV Xem thêm

Cách học thuộc hóa trị lớp 8 dễ dàng nhất

Hóa trị I: Hg, Ag, Na, Cl, K, Li.
Đọc là: Hết Bạc Na Lo Kiếm Liền

Hóa trị II: Mg, Ca, Ba, Pb. Cu, Hg, Fe, Zn
Đọc là: Má Cản Ba Phá Cửa Hàng Sắt Kẽm

Hóa trị III: Có Al và Fe

Advertisement

Hoá Trị là gì ?

Người ta quy ước gán cho H hoá trị I. Một nguyên tử nguyên tố khách liên kết được với bao nhiêu nguyên tử Hirđo thì nói nguyên tố đó có hoá trị bằng bấy nhiêu, tức lấy hoá trị của H làm đơn vị. Thí dụ, theo các công thức hoá học đã biết:

HCL (Axit clohiđric) H2O (nước) NH3 (amoniac)
ta nói: clo hoá trị I oxi hoá trị II nitơ hoá trị III

Người ta còn dựa vào khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố khác với oxi. Hoá trị của Oxi đươc xác định bằng hai đơn vị. Thí dụ, theo các công thức hoá học đã biết:

Na2O (natri oxit) CaO (Canxi oxit) CO 2 (cacbon đioxit)
Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 01:13:39am