Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Phân loại Phương Trình Hoá Học

Advertisement

4NH3 + 5O26H2O + 4NO

Nhiệt độ: 850 - 900°C Xúc tác: Bạch kim (Pt) ( hoặc Fe2O3, Cr2O3)

2HNO3 + Pb(OH)22H2O + Pb(NO3)2

Không có

Na2S + CuSO4CuS + Na2SO4

Không có

Advertisement

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 12


Lượt tải về: 96692

Tóm tắt lý thuyết

H2S + Cd(NO3)22HNO3 + CdS

Không có

N2 + O22NO

Nhiệt độ: 2000°C Xúc tác: Pt/MnO2

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-31 01:23:58am