Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Phân loại Phương Trình Hoá Học

Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: CaO

H2SO4 + NaNO3HNO3 + NaHSO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

3Cl2 + 2NH36HCl + N2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Advertisement

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8


Lượt tải về: 97166

Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm theo chương lớp 8.

5O2 + 4P → 2P2O5

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: dư oxi

SiO2 + 4HF → 2H2O + SiF4

Không có

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-26 07:27:59pm