Phương Trình Hoá Học Lớp 10

Phân loại Phương Trình Hoá Học

Advertisement

NH4NO39H2O + 2HNO3 + 4N2

Nhiệt độ: 400- 500°C

8H2SO4 + 10KCl + 2KMnO45Cl2 + 8H2O + 2MnSO4 + 6K2SO4

Không có

Cu + 2HCl →

Nhiệt độ: 500 - 600°C Điều kiện khác: HCl đặc, nóng

Advertisement

Tài liệu lí thuyết hóa học 12


Lượt tải về: 22307

Tài liệu lí thuyết hóa học 12

2Al + 3Zn(NO3)23Zn + 2Al(NO3)3

Không có

Ba(OH)2 + KHSO3H2O + K2SO3 + BaSO3

Không có

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-31 12:49:34am