Phương trình hóa học vô cơ

Phân loại Phương Trình Hoá Học

Advertisement

CH4 + H2O → CO + 3H2O

Nhiệt độ: 1000°C Xúc tác: Ni

Cl2 + H2O → HCl + HClO

Nhiệt độ: 700°C

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO3

Không có

Advertisement

Bài tập qui đổi oxit sắt


Lượt tải về: 78059

Tài liệu gồm lí thuyết và các dạng bài tập qui đổi sắt.

5Cl2 + 6H2O + I210HCl + 2HIO3

Không có

16HCl + 2KMnO45Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Không có

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 03:27:32am