TRẮC NGHIỆM HÓA 10: LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION

TRẮC NGHIỆM HÓA 10: LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 10
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

TRẮC NGHIỆM HÓA 10: LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Biên soạn: Đình Thọ 1 CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC TRẮC NGHIỆM HÓA 10: LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION Câu 1: Liên kết ion được tạo thành giữa A
hai nguyên tử kim loại
B
hai nguyên tử phi kim
C
một nguyên tử kim loại mạnh và một nguyên tử phi kim mạnh
D
một nguyên tử kim loại yếu và một nguyên tử phi kim yếu
Câu 2: Trong tinh thể NaCl, nguyên tố Na và Cl ở dạng ion và có sô electron lần lượt là A
10 và 18 B
12 và 16 C
10 và 10 D
11 và 17 Câu 3: Phân tử nào sau đây có liên kết phân cực nhất? A
F2O B
Cl2O C
ClF D
O2 Câu 4: Liên kết trong phân tử chất nào sau đây mang nhiều tính chất của liên kết ion nhất? A
LiCl B
NaCl C
KCl D
CsCl Câu 5: Các chất trong dãy nào sau đây đều có liên kết ion? A
KBr, CS2, MgS B
KBr, MgO, K2O C
H2O, K2O, CO2 D
CH4, HBr, CO2 Câu 6: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là A
HCl B
NH3 C
H2O D
NH4Cl Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 , nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s2 2s2 2p5
Liên kết hóa học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết A
kim loại
B
cộng hóa trị
C
ion
D
cho – nhận
Câu 8: X, Y là những nguyên tố có điện tích hạt nhân lần lượt là 9, 19
Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X, Y và liên kết trong hợp chất tạo thành từ X và Y là A
2s2 2p5 , 4s1 và liên kết cộng hóa trị
Biên soạn: Đình Thọ 2 B
2s2 2p3 , 3s2 3p1 và liên kết cộng hóa trị
C
3s2 3p1 , 4s1 và liên kết ion
D
2s2 2p1 , 4s1 và liên kết ion
Đáp án 1
C 2
A 3
C 4
D 5
B 6
D 7
C 8
D Câu 7: X là K (kim loại mạnh), Y là phi kim (phi kim yếu) Liên kết hóa học giữa X và Y là liên kết ion

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 10

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 11:07:05am