Trắc nghiệm cấu hình electron nguyên tử Hóa 10

Bài tập trắc nghiệm cấu hình electron nguyên tử Hóa 10 có đáp án chi ...

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 10

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Trắc nghiệm cấu hình electron nguyên tử Hóa 10 | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Đình Thọ Trắc nghiệm cấu hình electron nguyên tử 1 Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu hình electron nguyên tử Câu 1: Nguyên tử X có ký hiệu 26 56X
Cho các phát biểu sau về X: (1) Nguyên tử của nguyên tố X có 8 electron ở lớp ngoài cùng
(2) Nguyên tử của nguyên tố X có 30 nơtron trong hạt nhân
(3) X là một phi kim
(4) X là nguyên tố d
Trong các phát biểu trên, những phát biểu đúng là? A
(1), (2), (3) và (4)
B
(1), (2) và (4)
C
(2) và (4)
D
(2), (3) và (4)
Câu 2: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X có dạng [Ne]3s2 3p3
Phát biểu nào sau đây là sai? A
X ở ô số 15 trong bảng tuần hoàn
B
X là một phi kim
C
Nguyên tử của nguyên tố X có 9 electron p
D
Nguyên tử của nguyên tố X có 3 phân lớp electron
Câu 3: Cấu hình electron nào sau đây viết sai? A
1s2 2s2 2p5 B
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 C
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p5 D
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 Câu 4: Trong nguyên tử X, lớp có mức năng lượng cao nhất là lớp M
Phân lớp p của lớp này có 4 electron
Số electron của nguyên tử X là Đình Thọ Trắc nghiệm cấu hình electron nguyên tử 2 A
6
B
16
C
18
D
14
Câu 5: Một nguyên tố có 3 lớp electron
Lớp ngoài cùng có 4 electron
Số hiệu nguyên tử của nguyên tố này là A
6
B
8
C
12
D
14
Câu 6: Một nguyên tố d có 4 lớp electron, phân lớp ngoài cùng đã bão hòa electron
Tổng số electron s và electron p của nguyên tố này là A
18
B
20
C
26
D
36
Câu 7: Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng
Dãy nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố phi kim? A
8, 9, 15
B
2, 5, 11
C
3, 9, 16
D
3, 12, 13
Câu 8: Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương úng
Dãy nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố mà nguyên tử có cùng số electron ở lớp ngoài cùng? A
11, 24, 31
B
18, 26, 36
C
17, 27, 35
D
20, 26, 30
Câu 9: X là nguyên tố p
Biết rằng trong nguyên tử X, số electron p nhiều hơn số electron s là 9
Số electron ở lớp ngoài cùng của X là A
3
B
4
C
5
D
6
Đáp án 1
C 2
D 3
C 4
B 5
D 6
B 7
A 8
D 9
A Câu 1: Cấu hình electron của X: 1s2 2s2 p 6 3s2 3p6 3d6 4s2
Đình Thọ Trắc nghiệm cấu hình electron nguyên tử 3 Vậy X có 2 electron lớp ngoài cùng nên X là kim loại, thuộc khối nguyên tố d và có 30 nơtron trong hạt nhân
Câu 3: Cấu hình 1s2 2s2 p 6 3s2 3p6 4s2 4p5 thiếu phân lớp 3d
Trước khi electron được điền vào phân lớp 4p phải điền vào phân lớp 3d
Câu 4: Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của X là: 3p4
Vậy cấu hình electron của X là: 1s2 2s2 p 6 3s2 3p4
Số electron trong X là: 16
Câu 5: Cấu hình electron lớp ngoài cùng là: 3s2 3p2
Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố này là: 1s2 2s2 p 6 3s2 3p2
Có 14 electron trong nguyên tử
Số hiệu nguyên tử là 14
Câu 6: Nguyên tố thuộc khối nguyên tố d có 4 lớp electron => electron cuối cùng trên phân lớp 3d
Cấu hình electron của nguyên tố này có dạng: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3dX 4s2
Vậy tổng số electron s và electron p là 20
Câu 9: Giả sử X có n lớp electron
Cấu hình electron lớp ngoài cùng là: ns2 npx (2 ≤ x ≤ 6) Tổng số electron s là 2n Tổng số electron p là: 6(n-2) + x
Đình Thọ Trắc nghiệm cấu hình electron nguyên tử 4 Theo đề: 6(n-2) + x - 2n = 9 => 4n + x = 21
Chọn cặp x= 1 và n = 5
Vậy số electron lớp ngoài cùng là 3

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 10

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 03:03:56am