Phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu Phản ứng oxi hóa khử có đáp án.

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 10
Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Phản ứng oxi hóa khử | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Biên soạn: Đình Thọ Chuyên đề: Phản ứng oxi hóa khử 1 CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ Phản ứng oxi hóa khử Câu 1: Cho phản ứng: Ca +Cl2 → CaCl2
Kết luận nào sau đây đúng? A
Mỗi nguyên tử Ca nhận 2e
B
Mỗi nguyên tử Cl nhận 2e
C
Mỗi phân tử Cl2 nhường 2e
D
Mỗi nguyên tử Ca nhường 2e
Câu 2: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử? A
NH3 + HCl → NH4Cl B
H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O C
4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O D
H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl Câu 3: Trong phản ứng: CaCO3 → CaO + CO2, nguyên tố cacbon A
chỉ bị oxi hóa
B
chỉ bị khử
C
vừa bị oxi hóa, vừa bị khử
D
không bị oxi hóa, cũng không bị khử
Câu 4: Trong phản ứng: NO2 + H2O → HNO3 + NO, nguyên tố nitơ A
chỉ bị oxi hóa
B
chỉ bị khử
C
vừa bị oxi hóa, vừa bị khử
D
không bị oxi hóa, cũng không bị khử
Câu 5: Trong phản ứng: Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O, axit sunfuric A
là chất oxi hóa
B
vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường
C
là chất khử
Biên soạn: Đình Thọ Chuyên đề: Phản ứng oxi hóa khử 2 D
vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường
Câu 6: Chất nào sau đây trong các phản ứng chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa? A
S B
F2 C
Cl2 D
N2 Câu 7: Chất nào sau đây trong các phản ứng chỉ đóng vai trò là chấ khử? A
cacbon B
kali C
hidro D
hidro sunfua Câu 8: Cho phương trình ion thu gọn: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag
Kết luận nào sau đây sai? A
Cu2+ có tính oxi hóa mạnh hơn Ag+
B
Cu có tính khử mạnh hơn Ag
C
Ag+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+
D
Cu bị oxi hóa bởi ion Ag+
Đáp án 1
D 2
C 3
D 4
C 5
B 6
B 7
B 8
A

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 10

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 11:31:12am