Khái quát về hóa học hữu cơ

Khái quát về hóa học hữu cơ

Advertisement
Tài liệu hóa học lớp 11

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Khái quát về hóa học hữu cơ | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Nội dung trích xuất

Thực hiện: Đình Thọ Khái quát về hóa học hữu cơ 1 KHÁI QUÁT VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ I
Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ 1
Khái niệm - Hợp chất hữu cơ là các hợp chất của C trừ oxit của C, muối cacbua, muối cacbonat, muối xianua
- Hoá học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ

h n i h h h
Hợp chất hữu cơ ợc chia thành hi rcac on và n uất hi rcac on
a/ Hi rcac on là lo i hợp chất hữu cơ ơn gi n nhất trong thành ph n ph n t ch chứa hai nguyên tố là cac on và hi ro
- Hidrocac on ch h : + Hidrocacbon no: Ankan CH4 Hi rocac on h ng no có t nối i: n n 2H4 Hi rcac on h ng no có hai nối i: n a i n - Hi rocac on ch v ng: + Hidrocacbon no: xicloankan Hi rocac on ch v ng: r n b/ n uất của hi rocac on là những hợp chất à trong ph n t ngoài H ra c n có t số hay nhiều nguyên tố hác nh O N halog n


- n uất halog n: – là gốc hi rocac on - Hợp chất chứa nhó chức: - OH - : ancol; - O - : ete; - COOH: axit

3/ Đặ điểm chung - Hợp chất hữu cơ nhất thiết ph i chứa hay có H th ờng gặp O ngoài ra c n có halog n N, P


- Liên ết chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên ết c ng hóa trị
- ác hợp chất hữu cơ th ờng dễ bay hơi ễ cháy é ền nhiệt
- ác ph n ứng trong hoá học hữu cơ th ờng chậ h ng hoàn toàn y ra theo nhiều h ớng th ờng ph i un nóng và có úc tác
4/ Cá hư ng há inh hế h p ch t h Thực hiện: Đình Thọ Khái quát về hóa học hữu cơ 2 - h ng cất: ể tách các chất lỏng có nhiệt s i hác nhau nhiều
- Chiết: ể tách hai chất lỏng h ng tr n l n vào nhau
Thực hiện: Đình Thọ Khái quát về hóa học hữu cơ 3 - Kết tinh l i: ể tách các chất rắn có tan hác nhau th o nhiệt
II
Ph n tích nguyên tố Để ác ịnh c ng thức ph n t hợp chất hữu cơ ng ời ta ph i ác ịnh : - Thành ph n ịnh tính nguyên tố
- Thành ph n ịnh l ợng nguyên tố
- ác ịnh hối l ợng ph n t
1
h n h đ nh nh ng n
- Ph n tích ịnh tính nguyên tố ể ác ịnh thành ph n các nguyên tố hóa học chứa trong t chất
- Muốn ác ịnh thành ph n các nguyên tố ng ời ta chuyển các nguyên t trong hợp chất hữu cơ thành các hợp chất v cơ ơn gi n r i nhận ra các s n ph ó

á đ nh n hi
- Nhận ac on: Đốt cháy hợp chất hữu cơ: −+O 2→ O2 − +Ca(OH) 2→ a O3 - Nhận Hi ro: Đốt cháy hợp chất hữu cơ: 2H −+O 2→ H2O −+CuSO 4 khan→ u O4
5H2O àu anh la - Hoặc có thể ng chất hút n ớc nh nh : H2SO4 , CaCl2 khan, P2O5

á đ nh ni i
- Nhận N: Đốt cháy hợp chất hữu cơ nếu có i hét thì hợp chất ó có nitơ
Thực hiện: Đình Thọ Khái quát về hóa học hữu cơ 4 Hoặc un hợp chất hữu cơ với H2SO4 ặc NaOH ặc có i hai NH3 thì hợp chất ó có chứa nitơ
CxHyOzNt − + H 2SO4 tº→ NH4)2SO4+

(NH4)2SO4 2NaOH −tº→ Na2SO4 + H2O + NH3↑ - Nhận O : Khó ph n tích ịnh tính trực tiếp th ờng ác ịnh nhờ ịnh l ợng: mO = mhợp chất – t ng hối l ợng các nguyên tố
á đ nh h g n
Khi ốt cháy hợp chất hữu cơ chứa clo ị ph n hủy clo tách ra ới d ng H l ta ng ung ịch gNO3 HCl + AgNO3 → g l↓ HNO3
h n h đ nh ư ng á ng n - Ph n tích ịnh l ợng các nguyên tố ác ịnh hối l ợng của i nguyên tố hóa học chứa trong hợp chất hữu cơ
- Muốn ịnh l ợng nguyên tố ng ời ta chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành các hợp chất v cơ ơn gi n ịnh l ợng chúng từ ó suy ra hối l ợng từng nguyên tố có trong t chất

Đ nh ư ng n hi
: Đốt cháy chất hữu cơ thu ợc O2 và H2O và N2 mC (A) = mC(CO2) = nCO2
12 mH(A) = mH(H2O) = nH2O
2
Đ nh ư ng ni mN(A) = nN2
28
Đ nh ư ng i mO = m(A) – ( mC + mH + mN )
Ch - ng H2SO4 ặc P2O5, CaCl2 han hấp th H2O
- ng NaOH KOH a OH 2 hấp th O2 t ng hối l ợng của ình hay hối l ợng ết tủa a O3 giúp ta tính ợc O2 - h ng aO a OH 2 NaOH hấp th s n ph g O2 và H2O thì hối l ợng ình t ng chính là t ng hối l ợng O2 và H2O
3
Th nh h n ng n Thực hiện: Đình Thọ Khái quát về hóa học hữu cơ 5

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 11

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 03:09:58pm