Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng | Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Cơ Bản

Bài Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng hệ thống hoá kiến thức về: Cấu hình e nguyên tử, độ âm điện, các trạng thái oxi hoá của N, P, cấu tạo phân tử N2. Tính chất của N2; P; NH3; Muối amoni; Axit nitric; Muối nitrat; Axit photphoric; Muối photphat. Phương pháp nhận biết muối photphat. Củng cố kiến thức về tính chất hoá học, điều chế các chất.

Advertisement

Advertisement

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

Tính chất  của hợp chất của N và P

1. Hợp chất của nitơ

Amoniac

Tan rất nhiều trong nước do nó là phân tử phân cực mạnh.

Tạo thành dung dịch có tính bazơ yếu ngoài ra amoniac còn có tính khử.

Muối amoni tan nhiều trong nước, điện li mạnh và dễ bị nhiệt phân.

Axit nitric (HNO3)

Là axit mạnh

Là chất oxi hóa mạnh. Tính oxi hóa mạnh do ion NO3- gây ra, nên sản phẩm là các hợp chất khác nhau của nitơ

Muối nitrat

Dễ tan

Trong dung dịch axit , NO3- thể hiện tính oxi hóa.

Muối rắn dễ bị nhiệt phân cho oxi thoát ra.

Phản ứng nhận biết:

3Cu + NO3-  + 8H+ →  3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

2NO + O2 → 2NO2 (màu nâu đỏ)

2.Hợp chất của photpho

Axit photphoric (H3PO4)

Là axit ba nấc, độ mạnh trung bình, tác dụng với dung dịch kiềm cho ba loại muối: một muối photphat trung hòa và hai muối photphat axit.

Không thể hiện tính oxi hóa

Muối photphat

Muối photphat trung hòa và photphat axit của natri, kali, amoni dễ tan.

Muối đihiđrophotphat của các kim loại dễ tan.

Phản ứng nhận biết:

3Ag+ + PO43-  →  Ag3PO4

 

 

Sự Kiện Lịch Sử

Đánh giá

Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng | Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Cơ Bản

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Phương trình hóa học

Bài học này không có phương trình hóa học nào liên quan

Bài học khác trong Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Cơ Bản


Advertisement

Nội dung SGK ở cấp học khác

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 07:49:51am