Bài 12. Phân bón hóa học | Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Cơ Bản

Nội dung bài học Phân bón hóa học tìm hiểu về khái niệm phân bón hóa học và phân loại. Tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm, lân, kali, NPK và vi lượng.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Khái niệm: Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa nguyên tố dinh dưỡng được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất mùa màng.

Có ba loại phân bón hóa học chính thường dùng là phân đạm, phân lân và phân kali

I. PHÂN ĐẠM

Cung cấp N hóa hợp cho cây dưới dạng ion NO3-, NH4+

Tác dụng : kích thích quá trình sinh trưởng của cây , tăng tỉ lệ protêin thực vật .

Độ dinh dưỡng đánh giá bằng %N trong phân

Các loại phân đạm:

1. Phân đạm amoni: các muối amoni như NH4Cl, NH4NO3

2NH3 + H2SO4 --> (NH4)2SO4

2. Phân đạm nitrat: các muối nitrat như NaNO3, Ca(NO3)2

CaCO3 + 2HNO3 --> Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

3. Urê

Urê (NH2)2CO (chứa khoảng 46%N), là loại phân đạm tốt nhất

Urê là chất rắn màu trắng, tan tốt trong nước.

Trong đất, dưới tác dụng của vi sinh vật, ure bị phân hủy cho thoát ra amoniac, hoặc chuyển dần thành muối cacbonat khi tác dụng với nước:

(NH2)2CO +H2O --> (NH4)2CO3

II. PHÂN LÂN

Cung cấp photpho cho cây dưới dạng ion photphat PO43-

Đánh giá bằng hàm lượng %P2O5 tương ứng với lượng photpho có trong thành phần của nó .

Các loại phân lân:

Supephotphat đơn: Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

Supephotphat kép: Ca(H2PO4)2

III. PHÂN KALI

Cung cấp nguyên tố Kali cho cây dưới dạng ion K+

Tác dụng : tăng cường sức chống bệnh , chống rét và chịu hạn của cây

Đánh giá bằng hàm lượng % K2O.

IV. PHÂN HỖN HỢP VÀ PHÂN PHỨC HỢP

Là loại phân chứa đồng thời hai hoặc 3 nguyên tố dinh dưỡng cơ bản .

Phân hỗn hợp:

Chứa cả 3 nguyên tố N , P , K được gọi là phân NPK

Nó được trộn từ các phân đơn theo tỉ lệ N:P:K nhất định tuỳ theo loại đất trồng .

Phân phức hợp : là hỗn hợp các chất được tạo ra đồng thời bằng tương tác hoá học của các chất

V. PHÂN VI LƯỢNG  

Cung cấp những hợp chất chứa các nguyên tố như Bo, kẽm , Mn , Cu , Mo …

Cây trồng chỉ cần một lượng rất nhỏ .

Phân vi lượng được đưa vào đất cùng với phân bón vố cơ hoặc hữu cơ

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Bài 12. Phân bón hóa học | Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Cơ Bản

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Phương trình hóa học

Bài học khác trong Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Cơ Bản


Advertisement

Nội dung SGK ở cấp học khác

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 04:15:32pm