Br2 + C2H2 = BrHC=CHBr | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Br2 | brom | dd + C2H2 | Axetilen | khí = BrHC=CHBr | 1,2-đibrometen | dd, Điều kiện

Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Mục Lục
Cách viết phương trình đã cân bằng


Br2  +  C2H2BrHC=CHBr
brom Axetilen 1,2-đibrometen
Bromine 1,2-dibromoethene
(dd) (khí) (dd)
(màu da cam) (không màu)
Nếu chưa thấy hết, hãy kéo sang phải để thấy hết phương trình ==>
Hãy kéo xuống dưới để xem điều kiện phản ứng
và Download Đề Cương Luyện Thi Miễn Phí

Xin hãy kéo xuống cuối trang để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết phương trình phản ứng Br2 + C2H2 → BrHC=CHBr

Br2 + C2H2 → BrHC=CHBr là Phản ứng cộng, Br2 (brom) phản ứng với C2H2 (Axetilen) để tạo ra BrHC=CHBr (1,2-đibrometen) dười điều kiện phản ứng là không có

Điều kiện phản ứng phương trình
Br2 + C2H2 → BrHC=CHBr


không có

Phương Trình Hoá Học Lớp 9 Phản ứng cộng

Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng C2H2 (Axetilen)?

Dẫn axetilen qua dung dịch brom màu da cam

Các bạn có thể mô tả đơn giản là Br2 (brom) tác dụng C2H2 (Axetilen) và tạo ra chất BrHC=CHBr (1,2-đibrometen) dưới điều kiện nhiệt độ bình thường

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2 + C2H2 → BrHC=CHBr là gì ?

dung dịch brom bị mất màu

Thông tin thêm

Axetilen có phản ứng cộng với brom trong dung dịch.

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra BrHC=CHBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra BrHC=CHBr (1,2-đibrometen)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H2 Ra BrHC=CHBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra BrHC=CHBr (1,2-đibrometen)

Advertisement

Thông tin các chất hóa học có liên quan

Br2 (brom)


Ứng dụng

Brom được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như hóa chất nông nghiệp, thuốc nhuộm, thu ...

C2H2 (Axetilen)


1. Hàn Khoảng 20% ​​acetylene được cung cấp bởi ngành công nghiệp khí công nghiệp để hàn và cắt khí oxyacetylene do nhiệt độ cao của ngọn lửa. Đốt cháy ...

Advertisement

BrHC=CHBr (1,2-đibrometen )


...

Hãy biểu quyết giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

8105 phiếu (32%) 17513 phiếu (68%)

Đánh giá

Br2 + C2H2 → BrHC=CHBr | , Phản ứng cộng

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan

Bài tập trắc nghiệm 1 - Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau: (1). Fe(OH)2+HNO3 loãng → (2). CrCl3+NaOH+Br2 → (3). FeCl2+AgNO3(dư) → (4). CH3CHO+H2 → (5). Glucozơ+ AgNO3+NH3+H2O → (6). C2H2+Br2 → (7). Grixerol + Cu(OH)2 → (8). Al2O3+HNO3(đặc, nóng) → Số phản ứng xảy ra thuộc loại phản ứng oxi hóa khử là:


A. 6
B. 5
C. 7
D. 4

Advertisement

Bài tập trắc nghiệm 2 - Nhận biết

Trong các phương trình phản ứng hóa học sau đây, có bao nhiêu phản ứng sẽ tạo ra chất khí? Br2 + C2H2 --> ; (NH4)2SO4 + NaOH ---> ; O2 + PH3 ---> ; NaHCO3 + NaHSO4 ---> ; CH3COOH + CH3NH2 -----> ; Ag2O + HCOOH ---> ; Ag2O + HCHO ---> ; CaO + HNO3 ---> ; CH3COOH + O2 ----> ; Cu + Cu(OH)2 ----> ; HCl + HNO3 ---> ; Al2(SO4)3 + H2O + Na2CO3 ---> ; H2 + CH2=CH-CH=CH2 ---> ; CH3COONH4 --t0--> ; Al + CuCl2 ---> ;


A. 12
B. 7
C. 9
D. 6

Phân Loại Liên Quan

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Danh sách Đề Hóa Học phổ biến nhất

Tài liệu hóa học lớp 10
Tài liệu hóa học lớp 11
Tài liệu hóa học lớp 12
Tài liệu hóa học lớp 12
Tài liệu hóa học lớp 12
Tài liệu hóa học lớp 12
Tài liệu hóa học lớp 10
Tài liệu hóa học lớp 11
Tài liệu hóa học lớp 10
Tài liệu hóa học lớp 12
Tài liệu hóa học lớp 11
Tài liệu hóa học lớp 12
Tài liệu ôn thi THPT
Tài liệu hóa học lớp 9
Tài liệu hóa học lớp 12
Tài liệu hóa học lớp 9
Tài liệu hóa học lớp 11
Tài liệu hóa học lớp 10
Tài liệu hóa học lớp 11
Tài liệu hóa học lớp 12
Tài liệu ôn thi THPT
Tài liệu hóa học lớp 10
Tài liệu hóa học lớp 11
Tài liệu hóa học lớp 12
Tài liệu ôn thi THPT
Tài liệu hóa học lớp 10
Tài liệu hóa học lớp 11
Tài liệu hóa học lớp 12
Tài liệu ôn thi THPT
Tài liệu hóa học lớp 10
Tài liệu hóa học lớp 11
Tài liệu hóa học lớp 12
Tài liệu ôn thi THPT
Tài liệu hóa học lớp 10
Tài liệu hóa học lớp 11
Tài liệu hóa học lớp 12
Tài liệu ôn thi THPT
Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-26 08:36:12pm