Phản ứng trao đổi

Phân loại Phương Trình Hoá Học

Advertisement

Định nghĩa

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa - khử.

3Ba(NO3)2 + 2K3PO46KNO3 + Ba3(PO4)2

Không có

3Ca(OH)2 + 2H3PO46H2O + CaHPO4

Không có

Ca(OH)2 + 2HNO3Ca(NO3)2 + 2H2O

Không có

Advertisement

Nito - Photpho


Lượt tải về: 71078

Chuyên đề Nito - Photpho có đáp án.

3Ca(OH)2 + 2Na3PO4Ca3(PO4)2 + 6NaOH

Không có

Ca3N2 + 3H2O → 3Ca(OH)2 + 2NH3

Không có

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 08:07:13am