Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Phân loại Phương Trình Hoá Học

Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

3Cu + 8HNO33Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO

Không có

CO + Fe2O32FeO + CO2

Nhiệt độ: 500-600°C

C6H5NO2 + 6H → C6H5NH2 + 2H2O

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: Fe + HCl

Advertisement

Tài liệu tổng hợp các kiến thức hóa học


Lượt tải về: 20423

Tài liệu bao gồm các kiến thức cơ bản đến nâng cao thường gặp trong kì thi.

CO + FeO → Fe + CO2

Nhiệt độ: 700 - 800°C

O2 + HgS → Hg + SO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-26 07:17:58pm