Phương Trình Hoá Học Lớp 10

Phân loại Phương Trình Hoá Học

Advertisement

8Fe + 30HNO315H2O + 3N2O + 8Fe(NO3)3

Nhiệt độ: nhiệt độ cao

4KMnO4 + 4KOH → 2H2O + O2 + 4K2MnO4

Không có

H2O + KH → H2 + KOH

Không có

Advertisement

Chuyên đề Este - Lipid Nâng cao


Lượt tải về: 98919

Tài liệu chuyên đề Este - Lipid Nâng cao có lời giải chi tiết

Cl2 + 2HI → 2HCl + I2

Không có

(12x - 2y)HNO3 + 3FexOy → (6x - y)H2O + (3x - 2y)NO + 3xFe(NO3)3

Nhiệt độ: nhiệt độ cao Điều kiện khác: HNO3 loãng

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-31 12:08:55am