Phương trình hóa học hữu cơ

Phân loại Phương Trình Hoá Học

Advertisement

C6H5CH3C6H5CH2OH

Điều kiện khác: 1. KMnO4, OH- 2. H2O

C6H5COOH → C6H5CH2OH

Điều kiện khác: 1) LiAlH4 2) H3O+

C6H5COOH → C6H5COCl

Điều kiện khác: SOCl2

Advertisement

Tổng hợp các bài tập chương 5 Hóa học 9


Lượt tải về: 97791

Tài liệu gồm lí thuyết và ví dụ minh họa về hidrocacbon và polime

C6H5COCl → C6H5COCH2CH3

Điều kiện khác: Et2CuLi

C6H5COCH2CH3C6H5-CH(OH)-CH2-CH3

Điều kiện khác: 1. LiAlH4 2. H3O+

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-31 12:06:15am