Phương trình hóa học hữu cơ

Phân loại Phương Trình Hoá Học

Advertisement

C6H5-CH2COOH → C6H5-CH2-CH2OH

Điều kiện khác: (1) LiAlH4; (2) H3O+

C6H5COOH → C6H5-CO-CH2CH3

Điều kiện khác: (1). 2CH3CH2-Li (2). H2O

C6H5-CH2Br → C6H5-CH2COOH

Điều kiện khác: (1) NaCN, acetone (2) H+, H2O

Advertisement

Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687


Lượt tải về: 30594

Đáp án chi tiết đề thi thử THPT năm 2021 mã đề 687 môn Hóa học.

C6H5-COOH → C6H5-COCl

Điều kiện khác: SOCl2

C2H5OH + C6H5-COCl → HCl + C6H5COOC2H5

Điều kiện khác: etanol

Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:20:31pm