Nhận biết

Sách giáo khoa 9

Câu hỏi kết quả số #2

Nhận biết

Các chất nào được sử dụng để phân biệt 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3?

Lớp 9 Cơ bản

Câu A. BaCl2 , AgNO3, quỳ tím Đáp án đúng
Câu B. AgNO3, quỳ tím, NaOH
Câu C. NaOH, quỳ tím, Na2CO3
Câu D. NaOH, BaCl2, Na2CO3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Nhận biết

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Advertisement

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #2

Halogen iot

Phản ứng nào của Ag dưới đây tạo ra màu vàng đậm:
Ag + Cl2 ---->
Ag + Br2 ----->
Ag + I2 ----->
Na + Cl2 ----->

Lớp 10 Cơ bản

Câu A. Ag + Cl2 ---->
Câu B. Ag + Br2 ----->
Câu C. Ag + I2 ----->
Câu D. Na + Cl2 ----->

Phương trình liên quan

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #3

Phản ứng nhiệt nhôm

Cho 10g hỗn hợp chất rắn gồm FeO , CuO và Al trong khí trơ và thu được rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư thấy có 0,12 mol NaOH phản ứng, còn lại 5,312g chất rắn không tan, phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng FeO là:

Lớp 12 Cơ bản

Câu A. 48%
Câu B. 43,2%
Câu C. 17,08%
Câu D. 24,4%

Phương trình liên quan

Advertisement
Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 08:36:01am