Bài tập xác định công thức của dẫn xuất halogen dựa vào tính chất hóa học

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC - THPT YÊN LẠC

Câu hỏi kết quả số #2

Bài tập xác định công thức của dẫn xuất halogen dựa vào tính chất hóa học

Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dicḥ NaOH, tách bỏ lớp hữu cơ, axit hóa phần còn lại bằng dung dicḥ HNO3, nhỏ tiếp vào dd AgNO3 thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa. CTPT của Y là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

Câu A. C4H9Cl Đáp án đúng
Câu B. C2H5Cl
Câu C. C3H7Cl
Câu D. C5H11Cl

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Bài tập xác định công thức của dẫn xuất halogen dựa vào tính chất hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Phương trình liên quan

Advertisement

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #2

Bài tập liên quan tới phản ứng axit bazơ của các hợp chất hữu cơ

Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

Câu A. X, Y, Z, T
Câu B. X, Y, T
Câu C. X, Y, Z
Câu D. Y, Z, T
Advertisement

Câu hỏi kết quả số #3

Dạng toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO2 vào 3 lít dd Ca(OH)2 0,01M được:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

Câu A. 1g kết tủa
Câu B. 2g kết tủa.
Câu C. 3g kết tủa
Câu D. 4g kết tủa
Advertisement
Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 07:02:50am