Tổng hợp đầy đủ phương trình có As2S3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có As2S3 (Arsen trisunfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

18H2O + 14KClO3 + 3As2S39H2SO4 + 14KCl + 6H3AsO4

Không có

3H2O + As2S33H2S + As2O3

Nhiệt độ: 200-250°C

9O2 + 2As2S36SO2 + 2As2O3

Nhiệt độ: 500°C

Advertisement

Chuyên đề nito - photpho hóa học 11


Lượt tải về: 72020

Chuyên đề nito - photpho hóa học 11

14H2O2 + 12NH4OH + As2S33(NH4)2SO4 + 20H2O + 2(NH4)3AsO4

Không có

3(NH4)2S + As2S32(NH4)3AsS3

Không có

Advertisement
Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:56:45pm