Tổng hợp tất cả phương trình điều chế N2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế N2 (nitơ) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

NH4NO22H2O + N2

Nhiệt độ: 60 - 70°C

3NH4NO3 + CH27H2O + 3N2 + CO2

Không có

2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb

Không có

Advertisement

CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI


Lượt tải về: 56520

Tai liệu bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có lơi giải chi tiết

NH4NO39H2O + 2HNO3 + 4N2

Nhiệt độ: 400- 500°C

2NH33H2 + N2

Nhiệt độ: 500°C Xúc tác: Fe, P

Advertisement
Từ điển hoá học Phương trình Chất hoá học Chuỗi phương trình Câu hỏi Tài liệu Khái niệm hoá học Sách giáo khoa Điều thú vị Đăng nhập Công cụ hoá học Bảng tuần hoàn Bảng tính tan Cấu hình electron nguyên tử Dãy điện hoá Dãy hoạt động kim loại Trang 42 SGK lớp 8 Màu sắc chất hóa học Quỳ Tím Tin tức Nhóm Học Tập Dành cho Sinh Viên Phân loại phương trình Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ôn thi đại học Phương trình hữu cơ Phương trình vô cơ

Nhà Tài Trợ

TVB Một Thời Để Nhớ

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-31 12:02:10am